Uitgangspunt in mijn lespraktijk in Culemborg is een wekelijkse les van een half uur. Deze les kan individueel zijn, maar jonge leerlingen geef ik bij voorkeur in groepjes van twee les. Voorwaarde hiervoor is dat leerlingen wat betreft leeftijd en niveau bij elkaar passen.

Het is ook mogelijk om een wekelijkse les van twintig minuten af te spreken. Deze lesvorm is met name geschikt voor jonge, beginnende leerlingen die individueel les krijgen.

Met een leskaart schaft u 5 uren gitaarles aan, die in overleg met mij flexibel kunnen worden ingevuld. Deze lesvorm kan aantrekkelijk zijn voor (volwassen) leerlingen die niet wekelijks op een vaste tijd willen of kunnen afspreken. De leskaart heeft een geldigheidsduur van één jaar, gerekend vanaf de eerste les. 

Heeft u ten aanzien van de lesvorm andere wensen, neem dan contact op met mij; in overleg is er veel mogelijk!

 

Voor de verschillende lesvormen in Zeist en de daaraan verbonden voorwaarden verwijs ik naar de website van KunstenHuis Idea: www.kunstenhuis.nl 


Contact

Gitaarpraktijk Vianen

Klaverkamp 15
Vianen


06-15614831